Hem

Hofling Grön kulturmiljö är verksamt inom kulturmiljövården med särskild kompetens inom det gröna kulturarvet. Jag som driver firman heter Daniel Hofling och arbetar som trädgårdsantikvarie med flerårig erfarenhet från både konsultbranschen och offentlig verksamhet.

Jag arbetar med olika former av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, till exempel parker, kyrkogårdar och trädgårdar. Uppdragsgivarna tillhör både den offentliga och privata sektorn, till exempel kommuner, Svenska kyrkan, privata fastighetsägare, företag, föreningar och stiftelser.


Klicka på flikarna ovan för mer information!

Engelska parken, Vånevik
Ahlby säteri, Sundbyberg
Torplämning L2019:850, Irsta
Sandsborgskyrkogården, Stockholm
Tengdahlsparken, Stockholm
Mellankyrkogården, Norberg
Stadshusträdgården, Stockholm