Tjänster

Tjänster

Som antikvarie med kompetens inom det byggda och det gröna kulturarvet kan jag bistå med olika former av kulturhistoriskt stöd. Det kan röra sig om kunskapsunderlag för den långsiktiga förvaltningen, om kortare utredningar eller antikvariskt stöd inför eller i samband med en förändring.


I punktlistan finns exempel på de tjänster jag arbetar med. 

 • Vård- och underhållsplan
 • Vårdprogram
 • Kulturmiljöanalys
 • Antikvarisk förundersökning
 • Dokumentation / Inventering
 • Kulturhistorisk värdering
 • Kulturhistorisk konsekvensanalys
 • Gravvårdsinventering / Gravplatsinventering
 • Antikvarisk medverkan
 • Antikvariskt utlåtande
 • Rådgivning

Några tidigare projekt