Om
Foto Mattias Ek

Hofling Grön kulturmiljö består av trädgårdsantikvarie Daniel Hofling. Jag är utbildad inom landskapsarkitektur och kulturvård med kompletterande kurser inom byggnads- och trädgårdshistoria. Efter flera års arbete på Stockholms stadsmuseum bedriver jag sedan några år egen konsultverksamhet. 


Företaget är beläget i Göteborg men utför uppdrag över hela landet.

Arbetslivserfarenhet

2017-
Trädgårdsantikvarie

Hofling Grön kulturmiljö

2016-2023
Trädgårdsantikvarie

Stockholms stadsmuseum

2014-2016
Byggnads- och trädgårdsantikvarie
André Strömqvist kulturmiljö AB

Utbildning

2015-2016 - fristående kurser inom kulturvård
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Det moderna byggnadsarvet samt Arkitektoniska rekonstruktioner

2012-2014 - fil.kand. kulturvård
Uppsala universitet, Campus Gotland

Byggnadsantikvarieprogrammet

2005-2009 - fil.kand. landskapsplanering
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Landskapsarkitektprogrammet